MASZYNY

WS 75H

11kW

Nasze ARTYKUŁY
2015-03-03 Ręczne pilarki tarczowe

Wybór odpowiedniej pilarki tarczowej wynika zarówno z ciętego materiału, jak i z warunków cięcia. Pod uwagę należy wziąć zatem takie aspekty jak: rodzaj ciętego materiału, głębokość cięcia i dokładność cięcia. Ważne są też kwestie dotyczące stopnia wykorzystania pilarki oraz oczekiwaną wydajność procesu. Nie należy też pomijać kwestii związanych z warunkami eksploatacji pilarki – związanych zwłaszcza ze stopniem jej obciążenia oraz ze stopniem umiejętności obsługi danej maszyny.

Osoba wybierająca pilarkę tarczową zwraca w pierwszej kolejności uwagę na dwie cechy narzędzia: jego cenę i trwałość. Nie cena powinna być jednak podstawowym kryterium wyboru narzędzia, ale opłacalność jego użycia wynikająca z wydajności i ze stopnia przydatności z punktu widzenia potencjalnego użytkownika.

Przecinarki ręczne różnią się od siebie głównie wielkością oraz średnicą tarczy przeznaczonej do cięcia. Dobór wielkości maszyny zależy od maksymalnej grubości materiałów, które zamierzamy ciąć. Istotna jest także moc narzędzia oraz – z punktu widzenia użytkownika – jego ergonomiczność, łatwość obsługi i wygoda użytkowania, od których też przecież zależy wydajność przeprowadzanych prac.